• Jaartraining
  • Jaartraining

    Breng je talent vrij de wereld in

    "Hoe jij dienstbaar kan zijn aan het grote geheel door je eigen plek in te nemen"

In januari start de jaartraining, waarin je jouw unieke talent en bijdrage aan de wereld kunt ontdekken en vorm geven. In de jaartraining leergang 1 ligt het accent op "thuis komen bij jezelf", zodat de weg vrij wordt om je talent dienstbaar aan het grote geheel in de wereld te kunnen brengen. In de jaartraining leergang 2 ligt het accent op "vanuit jouw plek de ander ontmoeten", waarmee je de bijdrage in het grote geheel niet alleen voor jezelf maar ook voor de ander vergroot.

De data voor 2018 zijn bekend:

Jaartraining  leergang 1 Mijn talent en ik: 20-21 januari, 7-8 april, 14-15 juli, 15-16 september en 24-25 november

Jaartraining leergang 2 Mijn talent in relatie: 13-14 januari, 17-18 maart, 30-31 juni, 8-9 september en 10-11 november

Beide jaartrainingen bestaan uit vijf blokken van 2 dagen. De beweging door de Vesica Pisces is de rode draad die de vijf blokken met elkaar verbindt. De Vesica Pisces is een geometrisch figuur bestaande uit 2 elkaar deels overlappende cirkels die samen het mannelijke en vrouwelijke in ieder van ons vertegenwoordigen, waarbij het overlappende deel voor het scheppende deel in ons staat. Het Vesica Pisces symbool creëert een pad tussen de spirituele (hemel/ manlijke) en de materiele (aarde/ vrouwelijke) werelden. Tevens is de Vesica Pisces het beginstadium zijn van de Flower of Life.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de Pulsarmethode.

De Pulsarmethode moedigt je aan dichterbij werkelijke kennis van jezelf te komen. Dat inzicht leert je op eigen wijze zin en vorm te geven aan je leven. Om dit proces te ondersteunen is een aantal concrete instrumenten ontwikkeld:

  • oefeningen en opdrachten gericht op de zeven stappen van zingeving, met behulp van de Latifa;
  • oefeningen gericht op de bewustwording van de werking van tijd en ruimte;
  • meditatieve oefeningen en opdrachten gericht op zelfherinnering;
  • oefeningen en opdrachten gericht op de wetmatigheden van vormgeving;

 

Blok 1: Je talent ont-dekken

In dit blok doe je diverse oefeningen om inzicht te krijgen in het talent waarmee je als kind geboren bent, zodat je kunt benoemen wat jouw unieke bijdrage aan het grote geheel is. Daarnaast onderzoek je met behulp van familie- en systeemopstellingen eventuele bindingstrauma's of onbewuste verstrikkingen met het lot of de schuld van je (voor)ouders, zodat je vrijer wordt om als lid van jouw familiesysteem je talent te leven.

Blok 2: Je talent als vrouw of man belichamen

In dit blok onderzoek je je talent in relatie tot vrouw zijn respectievelijk man zijn, zodat je vrijer wordt om als vrouw respectievelijk man je talent te leven. Je doet diverse oefeningen om oude aan gender gebonden emoties en eventuele beperkende overtuigingen die hiermee samenhangen te doorvoelen, zodat je ze los kunnen laten. Hierbij kan het zowel gaan om oude emoties uit je persoonlijke leven als om emoties die je onbewust hebt overgenomen van leden van je familie van herkomst of uit het collectieve vrouwenveld cq. mannenveld.

Blok 3: Je talent in relatie tot je levenskracht en de andere sekse

In dit weekend gaan we aan de slag met overtuigingen die we hebben in relatie tot jou en de ander. En wat gebeurt er in je verbinding met dezelfde sekse?
Wat gebeurt er met je levenskracht oftewel je seksuele energie en hoe beïnvloedt dat jouw manifestatie kracht van je talent. De oefeningen die we gaan doen zijn puur op het energetische aspect en wat er in jouw eigen lichaam waar te nemen valt gericht.

Blok 4: Je talent in relatie tot je innerlijke man ofwel innerlijk vrouw 

In dit blok verbind je je diepgaand met de energie van je innerlijke tegenpool, zodat je je talent vanuit een dynamisch evenwicht tussen passief ontvankelijk zijn en actief gevend doen vorm kunt geven. Een deel van dit blok werken we met vrouwen en mannen in aparte subgroepen, waar je als vrouw diverse oefeningen doet om mannelijke energie te ervaren en belichamen en waarin je als man diverse oefeningen doet om vrouwelijke energie te ervaren en belichamen.

Blok 5: Je talent dienstbaar aan het grote geheel de wereld in brengen

In dit blok doe je een aantal oefeningen om te doorvoelen wat je talent is en te ervaren hoe je dit talent vanuit je innerlijke kern de wereld in kunt brengen. Bijvoorbeeld in je relaties met anderen of in je werk.  
 
Lokatie De jaartraining vindt plaats op De Welldaad te Zuilichem.
 
Werktijden Zaterdag en zondag van 10.00-17.00 uur
 
Kosten Voor particulieren en ZZP'ers € 1750,- incl 21% BTW en voor instellingen en bedrijven € 1750,- excl BTW. Voor koffie/thee en versnaperingen wordt gezorgd. Gezamenlijk verzorgen we de lunch door ieder wat mee te nemen in de vorm van een potluck. Betalen in termijnen is bespreekbaar.
 
Wil je eerst meer informatie of nader kennis maken? Meld je dan aan voor een kennimakings workshop op zaterdag 25 november of zondag 7 januari of voor een individueel kennismakingsgesprek.

Aanpak

Tijdens de jaartraining wordt gebruik gemaakt van een we grote diversiteit aan werkvormen en methoden, waaronder bijvoorbeeld geleide visualisaties en meditaties, energiewerk, creatief werk, lichaamswerk, dans, familie- en systeemopstellingen. Behalve de Pulsar Methode wordt er ook gebruik gemaakt van de stroom van de natuur. We volgen de seizoenen en zijn ons bewust van de maanstanden.

Door met liefde te kijken, luisteren en voelen wat er op persoonlijk en collectief niveau is, kunnen oude emoties en de beperkende overtuigingen die daarmee samenhangen getransformeerd worden. Zodat we vrijer worden om ons talent in de buitenwereld vorm te geven. Daarbij hebben we zowel onze 'mannelijke' actief gevende kwaliteiten als onze 'vrouwelijke' passief ontvangende kwaliteiten nodig.

Het innerlijk huwelijk tussen mannelijke en vrouwelijke energie staat aan de basis van hoe wij vormgeven en manifesteren. Dit innerlijk huwelijk wordt gesymboliseerd door het Vesica Pisces-symbool waar we veel mee werken. Dit zijn 2 elkaar deels overlappende cirkels die samen het mannelijke en vrouwelijke in ieder van ons vertegenwoordigen. Het overlappende deel kan gezien worden als de baarmoeder van de schepping en de bron van het eenheidsbewustzijn. De Vesica Piscis is tevens het beginstadium zijn van de Flower of Life.

 

Ervaringen:

 

Het was een logische stap na de 13 heilige nachten van 2016. Ik werd me bewust hoe belangrijk het voor mij is om mezelf te voeden in mijn persoonlijke ontwikkeling en er was de wens me verder te verdiepen in dit thema Talent en hoe dit zich verhoud tot de Vesica Pisces.
Margje haar manier van begeleiding spreekt mij aan, zij creëert een plek waar ik me veilig voel. Dit alles bij elkaar maakte de keuze makkelijk.
Het is een mooi jaar geweest en zo de moeite waard.
Ik heb gevoeld dat mijn talent oké is en dat ik daar trouw aan mag blijven ook in situaties waar ik op weerstand stuit. Onderzocht wat mijn patronen en overtuigingen zijn en of deze nog wel kloppen. Meer inzicht gekregen in de Mannelijke (spirituele ) en vrouwelijke ( materiële)  energie en deze te herkennen  in mijzelf, voelen wanneer zit ik in welke energie, wanneer ben ik in balans en wanneer niet.
Door dit in groepsverband aan te gaan en daarbij verschillende werkvormen te gebruiken heb een weer stuk verdieping gekregen en word ik steeds meer MeZelf
Zoals ik ben, ben ik Goed Genoeg

Marjan

Ik begon de training in de hoop dat ik blokkades zou kunnen opheffen waardoor ik meer energie zou krijgen. Ik kreeg veel meer dan ik had verwacht. De mooie, liefdevolle en heldere begeleiding van Margje zorgde er voor dat ik thuis kwam bij mezelf. Mijn talent ontdekken en erkennen was niet zo eenvoudig, omdat de sluier die ervoor zat nog even tijd nodig had om ontrafelt te worden. Door ‘oud zeer’ via familieopstellingen op te ruimen ontstond er ruimte en erkenning naar mijn eigen verlangens. In plaats van steeds de controle te houden leerde ik los te laten en te vertrouwen dat ook even “niets” doen leidt tot wonderbaarlijke inzichten. Het jaar vloog voorbij, waarin ik via speelse technieken meer vertrouwd raakte met mijn mannelijke en vrouwelijke aspecten. 

Lia

 

 

 in 't zonnetje Flower of Life jaartraining

in 't zonnetje
Flower of Life jaartraining

Vanaf januari 2017 start de jaartraining, waarin je jouw unieke talent en bijdrage...
 webwinkel De Verwenbron

webwinkel
De Verwenbron

De Verwenbron is een webwinkel op Facebook waar welldadige geschenken verkocht worden....
 jezelf zijn Retraite

jezelf zijn
Retraite

"Ik ben bij Margje en Jan Maarten terecht gekomen op een moment in mijn leven dat...

Nieuwsbron

Elk seizoen geef ik een nieuwsbron uit. Met deze nieuwsbrieven wil ik jouw inspiratiebron prikkelen.

Nieuwsbron archief

In het archief kun je de vorige edities
van de Nieuwsbron bekijken.

nieuwsbrief vb

 

 

 

 

 

 

Naar het archief

De Welldaad

Meidijk 17
5305 VJ ZUILICHEM
(nabij Zaltbommel) 
06 - 4831 6746

info@dewelldaad.nl

 

facebook 3 322 linkedin 3 32twitter 3 32